​Behandlingshold med fysioterapeuter i Bjæverskov

FysioPilates

Fysiopilates er en videreudvikling af konceptet Pilates, men her er det fysioterapeutiske aspekt inddraget. FysioPilates har til formål at styrke stabiliteten og udholdenheden af kroppens stabiliserende muskler samt at optimere kropsbevidstheden. Derfor laves der få, men intensive øvelser, der bliver holdt i et kontrolleret tempo, så deltageren får mulighed for at koncentrere sig om kvaliteten i de enkelte øvelser. FysioPilates er funktionel træning, som du kan overføre til hverdagen. Træningen kan både anvendes som almindelig-, forebyggende– og vedligeholdende træning eller genoptræning.

Neurologihold

Holdet henvender sig til patienter med balance-/koordinationssvækkelse samt muskelkraftnedsættelse. Kategorimæssigt henvender holdet sig til sklerose-patienter, hemi–/paraplegi, parkinsonpatienter samt patienter med andre funktionsnedsættende lidelser mht. styring af kroppen. Der trænes styrke, bevægelse, balance– og koordination.. Alle patienter kan deltage, da der tages hensyn til den enkeltes niveau. Deltagelse forudsætter henvisning.​

​MaxFit

På dette hold tages der udgangspunkt i at forbedre styrke, udholdenhed og kondition. Vi varmer op med forskellige udfordringer, hvor hele kroppen bliver varm. Vi laver øvelser med egen kropsvægt, balancepuder, kettlebells, elastikker, catslides, stepbænke, slynger (TRX) og meget andet. På holdet er der altid instruktion i øvelserne og disse kan skalleres i både udgangsstilling og belastning, således at alle kan være med. Der vil indgå stationstræning og andre træningsformer på tid, med fokus på enten intensitet, volume eller begge.

Trænger du til sved på panden, og vil være med på en sjov time er dette holdet.

Knæhold

Fysikkens knæhold er et tilbud for patienter som har forskellige knæ problemer. Tilbuddet er både for opereret patienter med nyt korsbånd, opereret menisk eller efter andet ortopæd kir. indgreb.

Behovet for at deltage på et knæhold også komme selvom du ikke er blevet opereret. Har du feks. haft en knæskade el. ekstrem overbelastning, så kan knæfunktionen forbedres ved den rigtige træning.

Patienter med hofte eller fodproblemer faktisk også have gavn af at deltage på knæholdet, idet der laves specielle øvelser hvor de fysiske behov tilgodeses.

Forud for deltagelse på holdet skal du have en forundersøgelse hos fysioterapeut Nadia Hermann Hansen. Dit knæ vil blive undersøgt for at kunne tilrettelægge den individuelle tilretning af træningen til netop din skade, således at den videre genoptræning er individuel og tilpasset dit niveau. Knæholdets træningstidspunkter er torsdage – Ring på 5687 1700 for nærmere info.

Knæholds deltagelse er godkendt som behandlings træning og dækkes derfor af sundhed fosikring og der gives tilskud fra sygesikringen til knæholdet såfremt du har en lægehenvisning.

Ryghold

Formålet med ryghold er at give dig træningsmuligheder, der gør din ryg stærk og derigennem give dig en god dagligdag. Træningen har fokus på muskelkorset-muskulaturen. Ved at træne disse bliver ryggen stabil. Træningen består af koordinations-, balance– og styrketræning.

Vi starter med en god opvarmning og slutter af med udspænding. Ryghold kræver henvisning fra egen læge, Du vil blive testet af en fysioterapeut både før opstart og efter forløbet.. Træning: 1-2 gange om ugen i 3-6 måneder.

Styrkehold

Træning med henblik opretholdelse af muskelstyrke, balance og koordination. Der bruges bolde og håndvægte – afstemt efter den enkelte patient.

Deltagelse på holdet kræver henvisning fra egen læge​.

​Fysio-cross

Er et funktionelt-træningshold, hvor vi laver øvelser med egen kropsvægt, balancepuder, kettlebells, elastikker, catslides, stepbænke, slynger (TRX) og meget andet. Det er inspireret af crossfit, og derfor et hold for dig der vil have MAX ud af din træning! Både i hht. styrke, udholdenhed og kondition.

Vi starter altid ud med ledopvarmning, hvorefter der er forskellige opvarmende øvelse på gulv, dynamic stretching og forskellige former for kravl.

På holdet er der altid instruktion i øvelserne og disse kan skalleres i både udgangsstilling og belastning, således at alle kan være med. Der vil være forskellige øvelser fra gang til gang, med en blanding af cirkeltræning og andre træningsformer på tid, med fokus på enten intensitet, volume eller begge. En ting er dog altid sikker - Det kommer til at gøre ondt, men du vil have den mest fantastiske følelse i kroppen bagefter!

​G:LAD - gigt træningshold

Godt Liv med Artrose i Danmark

Ved uddannelse og træning lærer du at tackle dine smerter og træne dit knæ eller din hofte.

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) bygger på et dansk evidensbaseret projekt og de anbefalinger der er for behandling af knæ- og hofteartrose. GLA:D forløbet indeholder:

- Undersøgelse

- Før/efter test

- Patientuddannelse om artrose

- 6 ugers træningsforløb med fysioterapeut eller i eget hjem

- En opfølgning efter hele forløbet.

Formålet med træningen er at optimere belastningsforholdene i leddet og styrke muskulaturen omkring leddet hvorved smerter kan reduceres. Det første GLA:D-pilotprojekt for ansatte på 55 + i Aalborg kommune blev en stor succes med reduceret smerte, forøget funktion og livskvalitet hos deltagerne.

Du kan læse meget mere om konceptet på glaid.dk eller via dette link www.glaid.dk/training.html

Samarbejde i bevægelse

Anti doping danmark

Find os

Fysikken Ringsted

Fuglebakken 1 - 4100 Ringsted

Tel.: 57 61 24 65

fysikken@fysikken.dk

Fysikken Bjæverskov

Ejbovej 13 A - 4632 Bjæverskov

Tel.: 56 87 17 00

fysikken@fysikken.dk